Polski (Polish) English

AKTUALNOŚCI

28.03.2016

Firma Polteron FI sp. z o.o. w dniu 24 marca 2016 roku podpisała umowę z Control Process S.A. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie, dostawa, montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji układu odpopielania dla bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III. Jest to już druga umowa podpisana umowa związana z budową nowego bloku energetycznego w Tauron Wytwarzanie S.A.

Więcej
16.12.2015

W dniu 14 grudnia 2015 roku została podpisana umowa z generalnym Projektantem budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Tauron Wytwarzanie  S.A. firmą Enegoprojekt Katowice S.A. na  opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i świadczenie usług projektowo-doradczych dla zadania inwestycyjnego" budowy układu naweglania zewnętrznego dla potrze b nowego bloku energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 910 MW w Tauron Wytwarzanie S.A.". Umowa obejmuje wykonanie projektu budolanego, projektu podstawowego, projektów wykonawczych oraz instrukcji eksploatacji budowanego obiektu. Budowę ukłądu nawęglania zewnętrznego realizuje Tauro Wytwarzanie Serwis sp. z o.o.

Jest to już trzeci projekt techncizny realizowany przez POLTRON FI sp. z o.o. dla zadań związanych z układem nawęglania dla Tauron Wytwarzanie S.A. Wcześniej firma wykonywała projekty techniczne dla budowy bloku w Łagiszy oraz w Bielsku-Białej.

 

Więcej
16.08.2014

W dniu 14.08.14 została zawarta umowa z Energoprojektem Katowice SA na wykonanie dokumentacji technicznej do tematu: Zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie do użytkowania instalacji odazotowania spalin dla kotłów w EDF Polska SA Oddział Nr 1 w Krakowie i ZEC Wrocławskich Kogeneracja SA.

Więcej
30.06.2014

Z dniem 28 czerwca 2014 roku Polteron rozpoczął wykonywanie dokumentacji technicznej wraz  z projektem budowlanym dla SNC Lavalin sp. z o.o. dla potrzeb budowy  Bloku Parowo-Gazowego o mocy 100 MW w Warszawie.

Więcej

Strona 1 z 6  > >>