Headline NEWS

Aktualności

Strona 1 z 4  > >>

21-12-2018

Wdniu 20 grudnia 2018 roku została podpisana nowa umowy pomiędzy Polteron a Synthos Dwory 7 w Oświęcimiu, na dalszą modernizację układu nawęglania, z wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej i pracami budowlano-montażowymi. Zakres prac obejmuje kołnierz wylotowy z bunkra węglowego poprzez przenośniki do podajnika celkowego na leju syfonu kotła skończywszy.

 

więcej...
28-09-2018

Pomiędzy Polteron a PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA w dniu  26 września 2018 roku została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej odtwarzającej instalacje kanalizacji przemysłowej i deszczowej dla bloków od 1 do 12. w Oddziale El.Bełchatów. Dokumentacja ma obejmować projekty wykonawcze w branżach budowlanej, instalacyjnej, elektrycznej i AKPiA z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi.

 

więcej...
10-07-2018

W dniu 9 lipca 2018 roku Polteron podpisał umowę o współpracy z firmą ChinaPower Nuclear Engineering Company Limited w zakresie przygotowania oferty do przetargu na generalnego wykonawcę bloku węglowego o mocy 100 MWe w Elektrowni Puławy dla Grupy  Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA. W ramach umowy Polteron przygotuje dokumentację techniczną oferty, przedmiary robót z kosztorysami inwestorskimi. Ponadto Polteron pełnić będzie funkcję doradcy technicznego w rozmowach z inwestorem.

 

więcej...
30-06-2018

Pomiędzy firmami Polteron a Synthos Dwory została zawarta umowa na dostosowanie układu nawęglania kotła OFz-140 w Synthos Dwory, w ramach której zostanie wykonana wielobranżowa dokumentacja techniczna oraz wykonane kompleksowe prace budowlano montażowe. Umowa została zawarta w 27 czerwca 2018 roku na kwotę 14.391.000,-zł.

więcej...
28-03-2017

Firma POLTERON FI sp. z o.o. w dniu 24 marca 2016 roku podpisała umowę z Control Process S.A. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. "Zaprojektowanie, dostawa, montaż, rozruch i przekazanie do eksploatacji układu odpopielania dla bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Jaworzno III. Jest to już druga  podpisana umowa, związana z budową nowego bloku energetycznego w Tauron Wytwarzanie S.A.

19-12-2016

W dniu 15 grudnia 2016 roku nasza firma podpisała umowę z TM.E. S.p.A. - Termomeccanica  Ecologia na wykonanie prac projektowych jako Generalny Projektant, dla potrzeb kontynuowania budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. Po odstąpieniu od umowy z Inwestorem przez poprzedniego generalnego wykonawcy Mostostal W-wa, przetarg na dokończenie budowy wygrała włoska firma TM.E S.p.A.  W ramach tej umowy Polteron wykona projekty technologiczny, budowlany, wykonawcze i powykonawcze.

więcej...